چگونه مسیر dependency ها را به classloader معرفی کنیم؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0337 بازدید
چگونه میشه بعد از فاز package در maven، از برنامه بخواهیم که تمام jar فایل های مورد نیازت رو از مسیر خاصی (lib/) بردار بدون اینکه اونارو به عنوان classpath به manifest.mf اضافه کنیم؟ چون نمیخواهیم برنامه به ورژن خاصی از dependency ها وابسته باشه، میخواهیم هر موقع نیاز بود ورژن dependency ها رو که توی lib/ هستند رو عوض کنیم بدون اینکه پروژه رو دوباره build کنیم.
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط ehsolimo (292 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14102 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط ali4j (7 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16138 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21295 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07126 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0598 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11212 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17133 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0662 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0567 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0474 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...