چگونه مسیر dependency ها را به classloader معرفی کنیم؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0454 بازدید
چگونه میشه بعد از فاز package در maven، از برنامه بخواهیم که تمام jar فایل های مورد نیازت رو از مسیر خاصی (lib/) بردار بدون اینکه اونارو به عنوان classpath به manifest.mf اضافه کنیم؟ چون نمیخواهیم برنامه به ورژن خاصی از dependency ها وابسته باشه، میخواهیم هر موقع نیاز بود ورژن dependency ها رو که توی lib/ هستند رو عوض کنیم بدون اینکه پروژه رو دوباره build کنیم.
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط ehsolimo (302 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14129 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط ali4j (7 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14155 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2325 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08149 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05109 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11244 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15151 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0681 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0576 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0481 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...