چگونه مسیر dependency ها را به classloader معرفی کنیم؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0447 بازدید
چگونه میشه بعد از فاز package در maven، از برنامه بخواهیم که تمام jar فایل های مورد نیازت رو از مسیر خاصی (lib/) بردار بدون اینکه اونارو به عنوان classpath به manifest.mf اضافه کنیم؟ چون نمیخواهیم برنامه به ورژن خاصی از dependency ها وابسته باشه، میخواهیم هر موقع نیاز بود ورژن dependency ها رو که توی lib/ هستند رو عوض کنیم بدون اینکه پروژه رو دوباره build کنیم.
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط ehsolimo (292 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14117 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط ali4j (7 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15148 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21315 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07132 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05103 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11229 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15141 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0670 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0569 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0476 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...