0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

بر روی سیستم خودم یک پروژه Maven دارم، با دستور mvn install این پروژه را بر روی Local Maven Repository سیستم قرار می دهم، چگونه می توانم در یک پروژه Play Framework به فایل jar این پروژه Maven دسترسی داشته باشم؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

پس از تعریف dependency پروژه، در فایل build.sbt باید یک resolver جدید نیز در فایل build.sbt بصورت زیر تعریف کنید که آدرس فولدر m2 شما نیز در بین resolver ها قرار بگیرد:

resolvers += "Local Maven" at Path.userHome.asFile.toURI.toURL + ".m2/repository"

دقت داشته باشید که resolver نباید در فایل plugins.sbt درون فولدر project تعریف شود.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 297 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 179 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 253 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 257 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط kashi (7.2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 473 بازدید
...