تبدیل عدد long تولید شده با DateTime.Ticks در .Net به Date جاوا

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0691 بازدید

یک عدد long که با متد DateTime.Ticks در .Net تولید شده را چگونه می توان به Date جاوا تبدیل کرد؟

سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,435 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

بدلیل اختلافی که در عدد long متد DateTime.Ticks در .Net با متد System.currentTimeMillis در جاوا وجود دارد باید یکسری محاسبات انجام شود:

    final long TICKS_AT_EPOCH = 621355968000000000L;
    final long TICKS_PER_MILLISECOND = 10000;
    long dotNetDate = 635711592160000000l;// 2015/06/29 07:20:16

    Date date = new Date((dotNetDate - TICKS_AT_EPOCH) / TICKS_PER_MILLISECOND);
    System.out.println(new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd HH:mm:ss").format(date));
جواب 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,435 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17363 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09184 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08193 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41178 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0587 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0981 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3330 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.791,091 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07110 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2862 بازدید
سوال 7 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط یوری (314 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...