تبدیل عدد long تولید شده با DateTime.Ticks در .Net به Date جاوا

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.07105 بازدید

یک عدد long که با متد DateTime.Ticks در .Net تولید شده را چگونه می توان به Date جاوا تبدیل کرد؟

سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (249 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

بدلیل اختلافی که در عدد long متد DateTime.Ticks در .Net با متد System.currentTimeMillis در جاوا وجود دارد باید یکسری محاسبات انجام شود:

    final long TICKS_AT_EPOCH = 621355968000000000L;
    final long TICKS_PER_MILLISECOND = 10000;
    long dotNetDate = 635711592160000000l;// 2015/06/29 07:20:16

    Date date = new Date((dotNetDate - TICKS_AT_EPOCH) / TICKS_PER_MILLISECOND);
    System.out.println(new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd HH:mm:ss").format(date));
جواب 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (249 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17376 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08186 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08196 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42219 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0595 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0989 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29347 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.781,148 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07118 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2271 بازدید
سوال 10 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط یوری (426 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...