0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (922 امتیاز)

سایتی وجود دارد که بتوان در آن از بین پارامترهایی مثل Desktop environment یا بر پایه چه لینوکسی بودن، جستجو کرد و توزیع های مورد نظر را نمایش دهد. برای مثال تمام توزیع های برپایه debian و میز کاری MATE ؟

2 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.3هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

استفاده از صفحه جستجوی سایت DistroWatch می توانید در بین توزیع های مختلف لینوکس، BSD و سولاریس بر اساس پارامترهایی زیادی کهموارد شما را نیز شامل می شود جستجو کنید؟

+1 امتیاز
قبل توسط (410 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

دیدن screenshot توزیع های لینوکس قبل از نصب با استفاده از سایت thecodingstudio.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 264 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 709 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 374 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 543 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 405 بازدید
...