0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (843 امتیاز)

وقتی وارد Software Manager در لینوکس مینت می شوم و Virtualbox را جستجو می کنم چندین package با نام Virtualbox برای نصب می آورد:

  • virtualbox-ose
  • virtualbox-nonfree
  • virtualbox-4.1
  • virtualbox

کدامیک از package های بالا را نصب کنم بهتر است؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.3هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

virtualbox-ose یک نسخه از Virtualbox است که توسط community بسته بندی شده ولی virtualbox-nonfree همیشه آخرین نسخه بسته بندی شده Virtualbox که توسط اوراکل عرضه می شود را همراه خود دارد.

من توصیه می کنم بسته virtualbox-nonfree را نصب کنید چون حاوی قابلیت های shared folder و usb است.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 925 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 2.7هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 376 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 2.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 285 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 393 بازدید
...