0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

اگر در یک کنترلر Play Framework تعداد پارامتر های query string مشخص نباشد چگونه می توان به تمام آنها دسترسی داشت؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

با استفاده از متد زیر یک Map از پارامتر های ارسالی به route مورد نظر خود را خواهید داشت:

Controller.request().queryString()

و اگر هم بخواهید از طریق نام پارامتر به آن دسترسی داشته باشید می توانید از متد زیر استفاده کنید:

Controller.request().getQueryString("parameterName")

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 230 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.6هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 322 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 322 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 209 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 249 بازدید
...