کاربر "amiri78"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: hadi
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "amiri78"

امتیاز: 28 امتیاز (رتبه #330)
سوال ها: 8 (4 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط amiri78 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط amiri78 ›
نظرها: 5
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "amiri78"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0591 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.971,732 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07132 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2368 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0350 بازدید
...