+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)
چگونه می توان به پارامتر های ارسال شده در query string یک URL (مثلا در http://myserver.com/?page=index پارمتر page) در یک کنترلر Play Framework دسترسی داشت؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

با یک دستکاری کوچک در فایل routes می توان اینگونه پارامتر ها را بصورت آرگومان متد برای کنترلر ارسال کرد:

GET     /bars      @controllers.Application.listBars(pagenum: Long, pagesize: Long)

و حالا کنترلر:

public Result listBars(Long pagenum, Long pagesize) {
...
}

URL بصورت زیر است:

localhost:9000/bars?pagenum=0&pagesize=5

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 217 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.6هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 186 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 322 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 322 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 209 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 249 بازدید
...