+1 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (882 امتیاز)
دلیل یک ساعت جلو بردن ساعت در بهار و عقب کشیدن آن در پاییز چیست؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.6هزار امتیاز)
در تابستان روزها بلند است و خورشید زودتر طلوع میکند بعلاوه گرمتر است ، پس ساعتها را جلو میکشند تا مردم زودتر به سر کار روند و اتلاف انرژی کمتر باشد
قبل توسط (882 امتیاز)
چطوری از اتلاف انرژی جلوگیری می شود؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
5 پاسخ 38.7هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 5.1هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 8.6هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 932 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 19.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 460 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.4هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 29 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 101 بازدید
...