+1 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (892 امتیاز)
دلیل یک ساعت جلو بردن ساعت در بهار و عقب کشیدن آن در پاییز چیست؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.6هزار امتیاز)
در تابستان روزها بلند است و خورشید زودتر طلوع میکند بعلاوه گرمتر است ، پس ساعتها را جلو میکشند تا مردم زودتر به سر کار روند و اتلاف انرژی کمتر باشد
قبل توسط (892 امتیاز)
چطوری از اتلاف انرژی جلوگیری می شود؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
5 پاسخ 39.2هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 5.4هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 8.7هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 20.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 662 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.5هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 101 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 229 بازدید
...