0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.9هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
خواندن متن  ارسال شده به ابمیل از سرور Gmail و هر سرور دیگر چه شخصی چه تجاری با استفاده از Python به هر کدام دسترسی پیدا کنم و همین طور به هر مشخضه ای از آن ایمیل مانند تاریخ ، متن ، عنوان را بتوانم به صورت جدا گانه تفکیک کنم ?

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.9هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

همه توضیحات را Command کردم :

# Az imaplib Baraye Connect Shodan B Server Gmail Estefade Mikonim
import imaplib 

# dar inja Ba Estefade Az Method IMAP4_SSL Baraye Moshakhas Kardan Server Morede Nazar Va Sakhtan Proxy Estefade Mikonim
#Ba Port 993 Vasl Mishim ahmiat Chandani Ham Dar In Bakhsh Ndare albate Az Rahaye Dge MOnzorame
mailserver = imaplib.IMAP4_SSL('imap.gmail.com', 993)

# Dar In Ghesmat Name Email Morede Bazar 
username = 'USERNAME'

# Dar In Ghesmat Password Email Morede Bazar 
password= 'PASSWORD'

#Dar Inja Ham LOGIN Kardan B server GMAIL K Baraye In Mesal Dar Nazar Gerftim Ba Method LOGIN
mailserver.login(username, password)

# Dar Inja Ham 2 Motghayer Tarif Kardim k Az Inbox Mail Ho33eini Az Server Gmail Ro Bekhonim
# Motghayer STATUS Dar In Barname Estefade Nemikonim Va Agar Dost Dashtid Mitonid Baraye ExceptHa Az Ann Estefade KOnid
# Ya Inke Bekhahid az IF Estefade Konid
# Shart Mslan 
# STATUS != 'OK'
status, count =mailserver.select('inbox') 
#  Dar Inja Ham Fetch Kardan Etelaat Gerfte Shode Az INBOX Mail Ho33eini K Ba Ebarat Zir Tarikh NameGirrande NameFerstande Va Subject Ro Dar Command Line Neshan Midahah
# SUBJECT TO FROM Date
#ebarat HEADER.FIELDS Ham Baraye DastYabi B Keys K Dar Akhar Code Command Kardamn Hame Roo.
status, data = mailserver.fetch(count[0],'(BODY[HEADER.FIELDS (SUBJECT TO FROM Date)])')

#Print Ebarat Mojod Dar DATA B Dalil inke Yek Arraye 2 Boodi ast Ba Index MOred Nazar Por MIkonim
print (data[0][1])
#ina Ham Dge Niaz B Tozih Nis Kamelan Moshakhas
mailserver.close()
mailserver.logout()

#Keys // Baraye Gerftan Har Qesmat Az Az Email Ebarat Morede Nazar Ra Qarar Dahid

#'Received', 'Received', 'Received', 'Cc', 'Message-Id', 'From', 'To',
#In-Reply-To', 'Content-Type', 'Content-Transfer-Encoding', 'Mime-Version',
#Subject', 'Date', 'References', 'X-Mailer', 
#X-yoursite-MailScanner-Information',
#X-yoursite-MailScanner', 'X-yoursite-MailScanner-From', 'Return-Path',
#X-OriginalArrivalTime']

#in Ham Ye Link Baraye Kar Ba MethodHaye IMAPLIB
#http://tools.ietf.org/html/rfc1730#section-6.4.5

عکسی از خروجی:

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 427 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط hosseini (1.9هزار امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 910 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 342 بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 772 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 781 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 367 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 513 بازدید
...