+1 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.9هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
تابعی هست  که فرمانهای که در Command Line  اجرا می شوند را از طریق زبان پایتون به سیستم عامل پاس دهد ؟

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

با متد call ماژول subprocess می توان این کار را انجام داد:

#!/usr/bin/python
import subprocess
subprocess.call(["ls", "-l"])
+1 امتیاز
قبل توسط (1.9هزار امتیاز)

راه دیگر استفاده ازماژل OS  و متد system :

 

import os
os.system("command")

 

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 308 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 314 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 11.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 293 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 672 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 628 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 517 بازدید
...