+1 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (892 امتیاز)

خط ایرانسل من زنگ نمی خورد چگونه می توانم خرابی آن را پیگیری کنم، آیا شماره تماسی برای اطلاع رسانی اینگونه موارد وجود دارد؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
شما میتوانید جهت پیگیری کلیه مشکلات خط ایرانسل خود با شماره 700 که شماره پشتیبانی ایرانسل می باشد تماس بگیرید

سوالات مشابه

+1 امتیاز
0 پاسخ 1.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 7.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 58.5هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 46.9هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 2.5هزار بازدید
...