0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (2 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

آیا در RUP نیازی به رسم دیاگرام میباشد ؟

با توجه به اینکه دسیپلین های RUP قبل از مرحله UML میباشند، آیا هیچ گونه رسمی در اسناد RUP داریم؟ لینک اسناد RUP را دیدم و همینطور قالب Doc آنها را دارم ولی همچنان برام سوال هست، چون بیگینر هستم.

با تشکر.

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

برای بسیاری از artifact های RUP باید دیاگرام UML رسم شود. در مستندات RUP علاوه بر ذکر نوع دیاگرامی که باید رسم شود حتی ابزار هایی نیز پیشنهاد شده است.

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 1.3هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.3هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 529 بازدید
+2 امتیاز
0 پاسخ 1.0هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.0هزار بازدید
...