0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
artifact های مدل تحلیل و مدل طراحی در RUP چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

هر دو مدل جزء مدل اشیاء به حساب می آیند (object model)، تفاوت اصلی مدل تحلیل و مدل طراحی در سطح abstraction آنهاست، مدل تحلیل و مدل طراحی مدل های میانی برای تحقق (realization) مدل use case ها به پیاده سازی سیستم است. مدل تحلیل سطح abstraction بالاتری دارد و به use case ها نزدیک تر است و معمولا موقتی است و برای بدست آوردن مدل طراحی ایجاد می شود. مدل طراحی سطح abstraction پایین تری دارد و پیاده سازی و تست سیستم از روی آن انجام می شود. مدل تحلیل می تواند تهیه نشود و حذف شود (RUP Tailoring) اما مدل طراحی بعنوان ورودی برای پیاده سازی و تست ضروری است.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 659 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 517 بازدید
+2 امتیاز
0 پاسخ 992 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.0هزار بازدید
...