+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.3هزار امتیاز)
سلام / چند نوع پایگاه داده وجود دارد ؟ تقسیم بندی پایگاه داده ها به چه شکلی است ؟ فقط 2 نوع رابطه ای و NoSql  ؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

انواع پایگاه داده را می توان از دو جنبه بررسی کرد:

1- نحوه دخیره سازی، مدل و مدیریت داده ها و چگونگی ارتباط با آنها. برای مثال پایگاه داده های رابطه ای یا شئ گرا یا شبکه ای یا سلسله مراتبی و ... 

2- نوع استفاده آنها مانند کاربرد in-memory یا embedded یا real time یا distributed و ...

قبل توسط (1.3هزار امتیاز)
NoSql  جزء کدوم ِ ؟
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
+1
دسته بندی پایگاه های داده NoSQL بر اساس مدل داده ای (data model) آنها: https://javabyab.com/8565

خود NoSQL مانند پایگاه داده های رابطه ای یا شئ گرا یک نسل پایگاه داده ها هستند.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 435 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 982 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 964 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 483 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.8هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
...