علت کدر بودن سفیدی چشم در برخی افراد چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 6.7411,807 بازدید
علت کدر بودن و در برخی موارد زرد بودن سفیدی چشم افراد چیست؟ آیا نشان از بیماری است؟
سوال 4 سال قبل در تالار درمان و پزشکی توسط هیوا (373 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
اگر رنگ سفیدی چشم مات و کدر باشد و نه زرد رنگ ممکن اس ناشی از تور شدید آفتاب باشد.
جواب 4 سال قبل توسط mp (6,947 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 48 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4136 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.01346 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56360 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5374 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32236 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36283 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47398 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.011,273 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.522,426 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار درمان و پزشکی توسط mp (6,947 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...