علت کدر بودن سفیدی چشم در برخی افراد چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 6.712,132 بازدید
علت کدر بودن و در برخی موارد زرد بودن سفیدی چشم افراد چیست؟ آیا نشان از بیماری است؟
سوال 4 سال قبل در تالار درمان و پزشکی توسط هیوا (383 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
اگر رنگ سفیدی چشم مات و کدر باشد و نه زرد رنگ ممکن اس ناشی از تور شدید آفتاب باشد.
جواب 4 سال قبل توسط mp (6,947 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2175 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37148 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.13456 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53374 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47378 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3243 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35297 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45413 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.991,298 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.472,438 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار درمان و پزشکی توسط mp (6,947 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...