علت کدر بودن سفیدی چشم در برخی افراد چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 6.6712,296 بازدید
علت کدر بودن و در برخی موارد زرد بودن سفیدی چشم افراد چیست؟ آیا نشان از بیماری است؟
سوال 5 سال قبل در تالار درمان و پزشکی توسط هیوا (388 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
اگر رنگ سفیدی چشم مات و کدر باشد و نه زرد رنگ ممکن اس ناشی از تور شدید آفتاب باشد.
جواب 4 سال قبل توسط mp (6,947 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9691 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34148 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.16505 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52384 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45380 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29244 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34301 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45427 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.971,309 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.442,441 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار درمان و پزشکی توسط mp (6,947 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...