0 امتیاز
قبل در موبایل و لوازم الکترونیکی توسط (1.1هزار امتیاز)
آیا می توان خش های روی شیشه و بدنه موبایل را از بین برد؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.6هزار امتیاز)
خش روی بدنه را شاید بتوان با سائیدن محو کرد اما شیشه آن را خیر

سوالات مشابه

+2 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 537 بازدید
...