+2 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط (887 امتیاز)

یک موسسه مالی اعتباری چه خدماتی را نمی توانند عرضه کنند (در مقایسه با بانک ها)، هدف اصلی از تشکیل موسسات مالی اعتباری چه چیزی بوده است؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
موسسات و تعاونی ها که جدیدا بر اساس گفته بانک مرکزی همه به صورت موسسه قراره در بیایند و تعاونی نخواهیم داشت مشابه یک شرکت خصوصی مستقل رفتار می کند و مثلا دسته چک و ... آنها ضمانت قضایی ندارد  و بانک مرکزی هیچگونه ضمانتی از این موسسات   برای جبران ورشکستی یا مسائلی از این دست نخواهد کرد و می تواند به راحتی مانع فعالیت آنها گردد و هیچ تعهدی نسبت به بازگرداندن سپرده های مردم در صورت بروز مشکل  ندارد و .... ندارد اما بانک ها با توجه به اینکه ۱۵ درصد از کل سپرده های خود را به عنوان اندوخته قانونی موظفند به بانک مرکزی بدهد بانک مرکزی را موظف می کنند در صورت بروز شکست مالی و ... از آنها حمایت نماید.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 2.5هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 868 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.5هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3.8هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 746 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 427 بازدید
...