0 امتیاز
قبل در ورزش توسط (882 امتیاز)

آیا ورزشکاران حرفه ای می توانند روزه بگیرند؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.6هزار امتیاز)
روزه واجب و ورزش مستحب است

سوالات مشابه

0 امتیاز
3 پاسخ 10.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 49 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 60 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 138 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 108 بازدید
سوال شده 2 سال قبل در ورزش توسط zahrazamanloo (5 امتیاز)
0 امتیاز
3 پاسخ 246 بازدید
سوال شده 2 سال قبل در ورزش توسط mojdezamanloo (33 امتیاز)
0 امتیاز
3 پاسخ 220 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 213 بازدید
سوال شده 2 سال قبل در ورزش توسط zahrazamanloo (5 امتیاز)
...