دوشا در طب آیورودا چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.08260 بازدید
دوشا در طب آیورودا یعنی چه و چند نوع دوشا داریم و چطور قابل تشخیص هستند؟
سوال 8 سال قبل در تالار علم و دانش توسط هیوا (448 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3216 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2116 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09271 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3131 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط حمید رضا (168 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14189 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08133 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار علم و دانش توسط engineer (843 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48903 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار علم و دانش توسط هیوا (448 امتیاز)
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21403 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار علم و دانش توسط سلطانی (1,042 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2370 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 6.7614,800 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار علم و دانش توسط شاکر (690 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...