نمایش صفحات Html در فرم های GWT

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.07146 بازدید

با سلام

برنامه با فریم ورک wise نوشته شده است :

با فرض  اینکه یک رشته داشته باشیم ،و این رشته حاوی کد Html و جاوا اسکریپت باشد نحوه نمایش این رشته در فرم های GWt به چه صورت می باشد

<div id="UMP_REASON" Effective_UMP_REASON_ReportObj_ID="shahlaUMP_REASON_ReportObj" >
<img class="SrchImg" border=0 src="http://172.16.1.223:9704/analytics/res/s_FusionFX/views/searching.gif" alt=""></div>
<SCRIPT type="text/javascript">
	try{shahlaUMP_REASON_ReportObj = new saw.ondemandload.EmbededReport('UMP_REASON');
	var reportObject = shahlaUMP_REASON_ReportObj;
	reportObject.setSearchId('v9vfelnuctaohva2nluj0do8eu');
	reportObject.setAjaxGoUrl('http://172.16.1.223:9704/analytics/saw.dll?ajaxGo');
	reportObject.show();
}catch(e){if (window.console && console.error) console.error('Load embedded report error:' + e.message);}
</SCRIPT>
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط kalantari (3 امتیاز)
ویرایش 5 سال قبل توسط kalantari

1 جواب

0 رأی

شما می‌توانید محتوای html رو به کمک کلاس com.google.gwt.user.client.ui.HTML نمایش دهید و محتوای script رو به کمک com.google.gwt.dom.client.ScriptElement (یا com.google.gwt.core.client.ScriptInjector) به صفحه خود اضافه نمایید. مثال:

@UiField
HTMLPanel htmlPanel;	

void salam()
{
	Element head = Document.get().getElementsByTagName("head").getItem(0);
  ScriptElement scriptElement = Document.get().createScriptElement();
  scriptElement.setType("text/javascript");
  scriptElement.setText("function salamButtonClick() {alert(\"salam alaykom\");}");
  head.appendChild(scriptElement);
  
	HTML html = new HTML("<button onclick=\"salamButtonClick()\">salam</button> ");
	htmlPanel.add(html);
}

اگر هم به کتابخانه javascript ای نیاز دارید، می‌توانید از ScriptInjector استفاده کنید:

ScriptInjector.fromUrl("url").setCallback(new Callback<Void,Exception>(){
	public void onFailure(Exception reason){
		Window.alert("Script load failed.");
	}

	public void onSuccess(Void result){
		Window.alert("Script load success.");
	}
}).inject();

 

جواب 5 سال قبل توسط mofarn (1,412 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0481 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07161 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19428 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0564 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0477 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05107 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08157 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19279 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26496 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1250 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...