0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (5 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
spem استاندارد مدلسازی فرایند چیست؟

سوالات مشابه

+2 امتیاز
1 پاسخ 349 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 475 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 560 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 2.0هزار بازدید
...