0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

در یک پروژه library اندروید که بر پایه Gradle است، چگونه می توان یک خروجی jar فایل گرفت؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

می توانید در فایل build.gradle اسکریپت زیر را اضافه کنید:

task clearJar(type: Delete) {
    delete 'build/libs/ProjectName.jar'
}

task makeJar(type: Copy) {
    from('build/bundles/release/')
    into('build/libs/')
    include('classes.jar')
    rename ('classes.jar', 'ProjectName.jar')
}

makeJar.dependsOn(clearJar, build)

با اجرای دستور gradlew makeJar فایل jar در پوشه build/libs ایجاد می شود.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 3.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 701 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 901 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.2هزار بازدید
...