0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (843 امتیاز)

چگونه می توان اشیاء C# را به رشته JSON تبدیل کرد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

با استفاده از کتابخانه JSON.NET می توانید این کار را در C# انجام دهید:

public class Employee
{
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
}

Employee employee=new Employee
    {FirstName = "Jalpesh",
    LastName = "Vadgama"};

string jsonString = Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(employee);
Console.WriteLine(jsonString);

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 324 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 580 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 346 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 4.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 825 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4.2هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1.1هزار امتیاز)
...