تبدیل اشیاء C# به JSON

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.29712 بازدید

چگونه می توان اشیاء C# را به رشته JSON تبدیل کرد؟

سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط engineer (833 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

با استفاده از کتابخانه JSON.NET می توانید این کار را در C# انجام دهید:

public class Employee
{
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
}

Employee employee=new Employee
    {FirstName = "Jalpesh",
    LastName = "Vadgama"};

string jsonString = Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(employee);
Console.WriteLine(jsonString);
جواب 6 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (737 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08129 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18289 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.194,224 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط sariryan (2 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06141 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.33,003 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06169 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11150 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17429 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29394 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.982,437 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (737 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...