رسم دو نمودار غیر هم ارز در متلب

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.17353 بازدید

چطور می توان یک نمودار خطی و یک منحنی را هم زمان در متلب رسم کرد.

در اجرا خطا می دهد
 

: Error using ==> plot

Vectors must be the same lengths.

متشکرم

سوال 5 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط FMP (89 امتیاز)
ویرایش 5 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28346 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14182 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0450 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.781,058 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0698 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15286 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط hamid2 (0 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16312 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.261 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39776 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,425 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...