رسم دو نمودار غیر هم ارز در متلب

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.17365 بازدید

چطور می توان یک نمودار خطی و یک منحنی را هم زمان در متلب رسم کرد.

در اجرا خطا می دهد
 

: Error using ==> plot

Vectors must be the same lengths.

متشکرم

سوال 5 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط FMP (89 امتیاز)
ویرایش 5 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29395 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16224 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0455 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.771,149 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06104 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15303 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط hamid2 (0 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16335 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1672 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38799 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.591,471 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...