رسم دو نمودار غیر هم ارز در متلب

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.17339 بازدید

چطور می توان یک نمودار خطی و یک منحنی را هم زمان در متلب رسم کرد.

در اجرا خطا می دهد
 

: Error using ==> plot

Vectors must be the same lengths.

متشکرم

سوال 5 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط FMP (89 امتیاز)
ویرایش 5 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29327 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14172 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0447 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.81,015 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0692 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16282 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط hamid2 (0 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16303 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2350 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4749 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,409 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...