0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

خصوصیت layout_weight در کامپوننت های اندروید مانند EditText یا Button چه کاربردی دارد؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

فرض کنید یک کامپوننت EditText و یک Button درون یک LinearLayout که بصورت افقی تنظیم شده است (android:orientation="horizontal") قرار می گیرند:

همانطور که مشاهده می کنید در سمت راست دکمه فضای خالی بوجود آمده است، خصوصیت layout_weight درباره نحوه پر کردن این فضای خالی تصمیم می گیرد. برای مثال اگر به EditText مقدار layout_weight برابر 1 بدهیم و به Button مقدار صفر، بدین معنی است که باید از 100% فضای خالی برای بزرگتر کردن EditText استفاده شود:

یا اگر به EditText مقدار layout_weight برابر 1 و به Button مقدار 2 بدهیم، بدین معنی است که 66.66% فضای خالی برای کشیده تر شدن Button استفاده شود و بقیه برای EditText.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 959 بازدید
...