0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (922 امتیاز)

تابع unset چه در PHP برروی متغییر ها چه عملی را انجام می دهد؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (922 امتیاز)
 
بهترین پاسخ

تابع unset بطور کامل یک متغییر و مقدار درون آن را نابود می کند، بصورتی که در صورتی که می خواهید دوباره از آن متغییر استفاده کنید باید آن را مجددا تعریف کنید. خروجی کد زیر خطای Undefined variable می دهد:

<?php
$p = 2/13;
unset($p);
echo($p);
?>

اما خروجی کد زیر 3 است:

<?php
$p = 2/13;
unset($p);
$p=3;
echo($p);
?>

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 460 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4.7هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط maryaam (106 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط maryaam (106 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 523 بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط maryaam (106 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 3.0هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 2.3هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط najmeh (8 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 519 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 378 بازدید
...