0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

فایل های با فرمت EPUB را چگونه می توانم در ویندوز باز کنم؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.5هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

این نوع فایل مربوط به کتابهای الکترونیکی میشود.

میتوانید از نرم افزارهای زیر برای این منظور استفاده کنید.

Calibre

Adobe Digital Editions

Stanza Desktop

Mobipocket Reader Desktop

Okular

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 588 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 297 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 194 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.3هزار بازدید
...