0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

چگونه می توان در لینوکس یک فایل epub را به pdf تبدیل کرد؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.9هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

terminal را باز کرده
دستور زیر را وارد کنید تا نرم افزار Calibre نصب شود و در صورت درخواست پسورد ,آن را وارد کنید
 

sudo apt-get install calibre

 

بعد از نصب آن را اجرا کنید :

calibre

و بعد از آن بر روی Add books کلیک کرده و تا epub file شما اد شوذ :

و سپس به محل ذخیره ای فایل ذخیره رفته و PDF را اجرا کنید پیش فرض این مسیر است : ~/Calibre Libary/

و حالا راه دوم که بسیار آسان و سریعتر است : 

Command Line-Terminal  را باز کرده و دستور زیرا وارد کنید

  توجه : باید نرم افزار Calibre نصب باشد 

ebook-convert file.pdf file.epub

تمام این خط فایل شما را تبدیل می کند اگر خروجی فایل مشکلی در شکل و نمایش داشت از فرمان زیر استفاده کنید:

ebook-convert file.pdf file.epub --enable-heuristics

 

سوالات مشابه

+2 امتیاز
2 پاسخ 1.6هزار بازدید
+2 امتیاز
5 پاسخ 61.4هزار بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 1.5هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 517 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 840 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 750 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 370 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 630 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.0هزار بازدید
...