–1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (4 امتیاز)
بسته شده قبل توسط
برنامه ای با جاوا که نام،نام خانوادگی و نمره ریاضی را بگیرد و(نمره ریاضی)بصورت کاراکتر نمایش داده شود.

نمره ی ریاضی مثلا از 20تا17 'A' رانمایش دهد از 16 تا 13 'B' را نمایش دهد. از 12 تا 10 'C' رانمایش دهد واز 9 تا 0  'F' را نمایش دهد.
ببندید با توجه به این نکته: سوال غیر مفید.
قبل توسط (1.5هزار امتیاز)
+1
کتاب آموزش جاوا
http://www.javabyab.com/833/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-java-ee#a834
قبل توسط (4 امتیاز)
ازسایتی که معرفی کردی ممنونم.خیلی استفاده کردم.

سوالات مشابه

+3 امتیاز
2 پاسخ 12.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 213 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 897 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
...