+1 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)
تفاوت URI، URL و URN در مفاهیم وب چیست؟ لطفا با مثال توضیح دهید.

با تشکر.

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.1هزار امتیاز)
URI – URL – URN  سه شیوه آدرس دهی می باشند :

Uniform Resource Identifier (URI) یا شناسه منبع یکپارچه
یک رشته از کاراکتر هاست  که برای شناسایی یک نام و یا یک منبع بر روی اینترنت مورد استفاده قرار گرفته شده است.

URI یک منبع را یا بوسیله مکان یا بوسیله نام یا توسط هردو مشخص و شناسایی میکند. در واقع URI خود از دو بخش تشکیل شده: URN و .URL که URN مشخص کننده نام منبع و URL تعیین کننده روش دسترسی به منبع است.

در واقع URI رشته ای از کاراکترها است که برای شناسایی هویت و روش دسترسی به یک منبع از آن استفاده می شود.
Uniform Resource Locator (URL)  یک زیر مجموعه و بخشی از (URI) می باشد که می تواند چگونگی بازیابی هر منبعی را مشخص کند.
URN (Uniform Resource Name): URN یک مشخصه است که بصورت یکتا یک منبع را نام گذاری می کند و هیچ جزئیاتی در مورد چگونگی دسترسی به آن منبع به ما نمی دهد.
یه مثال ساده:
URN شبیه به نام یک فرد است، در حالی که یک URL مانند آدرس خیابان. URN تعریف هویت چیزی است، در حالی که URL یک محل را فراهم می کند.
مثال کامپیوتری و تحت وبی:
URL: http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt
URL: telnet://192.0.2.16:80/
ISBN: 1-2345-34-7 یک URN است.
Files/main/page.HTML یک URI است چون یک منبع را مشخص می کند ولی یک URL نیست چون چگونگی بازیابی منبع را مشخص نمی کند.
http://www.it.com/Files/main/page.HTML یک URL است.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.6هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 17.3هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.4هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1.1هزار امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ 796 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 1.0هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (1.1هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 6.3هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (1.1هزار امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 260 بازدید
...