تفاوت URI، URL و URN در مفاهیم وب چیست؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 1.465,114 بازدید
تفاوت URI، URL و URN در مفاهیم وب چیست؟ لطفا با مثال توضیح دهید.

با تشکر.
سوال 9 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (1,044 امتیاز)

1 جواب

+1 رأی
URI – URL – URN  سه شیوه آدرس دهی می باشند :

Uniform Resource Identifier (URI) یا شناسه منبع یکپارچه
یک رشته از کاراکتر هاست  که برای شناسایی یک نام و یا یک منبع بر روی اینترنت مورد استفاده قرار گرفته شده است.

URI یک منبع را یا بوسیله مکان یا بوسیله نام یا توسط هردو مشخص و شناسایی میکند. در واقع URI خود از دو بخش تشکیل شده: URN و .URL که URN مشخص کننده نام منبع و URL تعیین کننده روش دسترسی به منبع است.

در واقع URI رشته ای از کاراکترها است که برای شناسایی هویت و روش دسترسی به یک منبع از آن استفاده می شود.
Uniform Resource Locator (URL)  یک زیر مجموعه و بخشی از (URI) می باشد که می تواند چگونگی بازیابی هر منبعی را مشخص کند.
URN (Uniform Resource Name): URN یک مشخصه است که بصورت یکتا یک منبع را نام گذاری می کند و هیچ جزئیاتی در مورد چگونگی دسترسی به آن منبع به ما نمی دهد.
یه مثال ساده:
URN شبیه به نام یک فرد است، در حالی که یک URL مانند آدرس خیابان. URN تعریف هویت چیزی است، در حالی که URL یک محل را فراهم می کند.
مثال کامپیوتری و تحت وبی:
URL: http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt
URL: telnet://192.0.2.16:80/
ISBN: 1-2345-34-7 یک URN است.
Files/main/page.HTML یک URI است چون یک منبع را مشخص می کند ولی یک URL نیست چون چگونگی بازیابی منبع را مشخص نمی کند.
http://www.it.com/Files/main/page.HTML یک URL است.
جواب 9 سال قبل توسط SAMIRA (7,136 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.421,465 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.9117,086 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.371,293 بازدید
سوال 9 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,044 امتیاز)
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2731 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.321,131 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.662,316 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3976 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28949 بازدید
سوال 9 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (1,044 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.746,214 بازدید
سوال 9 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (1,044 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18196 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...