0 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (7.0هزار امتیاز)
چگونه می توان رد دوده و گرد و خاک را از روی پرده پاک کرد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
با قراردادن قسمت دوده ای شده در محلول آب و پودر لباس دستی و کمی نمک و ماندن آن برای مدت 1-2  ساعت و سپس به اصطلاح چنگ زدن آن به کلی دوده از بین می رود.

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 67 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 50.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 410 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 2.1هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 76.1هزار بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 1.9هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 17 بازدید
...