0 امتیاز
قبل در درمان و پزشکی توسط (0 امتیاز)

اکوکاردیوگرافی یا اکو قلب در منزل  و نوار قلب هر دو روش های تشخیصی برای بررسی سلامت قلب هستند، اما هر کدام اطلاعات متفاوتی را ارائه می دهند.
الکتروکاردیوگرام (ECG):
فعالیت الکتریکی قلب را ثبت می کند.
می توان از آن برای تشخیص آریتمی قلبی، ایسکمی قلبی و سایر مشکلات قلبی استفاده کرد.
این یک روش ساده، سریع و غیر تهاجمی است.
اطلاعات محدودی در مورد ساختار قلب ارائه می دهد.
اکوکاردیوگرافی (اکو):
آنها از امواج صوتی برای ایجاد تصاویری از ساختار و عملکرد قلب استفاده می کنند.
می توان از آن برای تشخیص نقایص مادرزادی قلب، بیماری دریچه ای قلب، کاردیومیوپاتی، ایسکمی قلبی و نارسایی قلبی استفاده کرد.
اطلاعات دقیق و جامعی در مورد ساختار و عملکرد قلب ارائه می دهد.
این روش پیچیده‌تر و زمان‌برتر از ECG است.
انتخاب بین اکوکاردیوگرام و EKG به عوامل مختلفی بستگی دارد

سوالات مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ 3.8هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 560 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 511 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 52.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 35 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 48 بازدید
...