چگونه می توان اظهار نامه مهندسان و ناظران معماری را ارسال کرد همراه با تائید هزینه انجام شده

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.06196 بازدید
برای ارسال کردن هزینه های انجام شده معماری و طراحی در اظهار نامه چگونه میتوان نشود و اظهار نامه علی الراس نشود
سوال 8 سال قبل در تالار بازار و اقتصاد توسط میهمان
برچسب گذاری مجدد در 7 سال قبل توسط ایمان

1 جواب

0 رأی
برای رد کردن هزینه های  معماری یا طراحی باید دفاتر تهیه نمود یا اگر علی الراس مالیات زیاد میشود به صورت خود اظهاری وارد نمود
جواب 8 سال قبل توسط میهمان

سوال های مشابه

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07241 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.391,251 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.264,040 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 5.7617,260 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2331 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.591,824 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4612 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3311 بازدید
سوال 1 ماه قبل در تالار بازار و اقتصاد توسط amin karimi_40295088 (5 امتیاز)
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3111 بازدید
سوال 1 ماه قبل در تالار بازار و اقتصاد توسط amin karimi_40295088 (5 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...