کاربر "amin karimi_40295088"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: https://azhman-group.com/
درباره:

فعالیت های "amin karimi_40295088"

امتیاز: 15 امتیاز (رتبه #528)
سوال ها: 5تمام سوال های پرسیده شده توسط amin karimi_40295088 ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط amin karimi_40295088 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "amin karimi_40295088"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1861 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2182 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1144 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1354 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1872 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1250 بازدید
...