0 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
گزارش مالیات بر ارزش افزوده که برای امسال 6 درصد است هر چند وقت باید داد؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط
باید گزارش آن را هر 3 ماه یک بار یا به صورت فصلی پرداخت نمود

سوالات مشابه

+2 امتیاز
1 پاسخ 350 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.0هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 406 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در بازار و اقتصاد توسط zhaleh noei (0 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 532 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 955 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 152 بازدید
...