بیشترین آرایه ادبی در این بیت؟ هرکه را با خط سبزت سر سودا باشد پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2146 بازدید
بیشترین آرایه ادبی در این بیت چیست؟ باذکردلیل

هرکه را با خط سبزت سر سودا باشد پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد.
سوال 7 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط رامینه صوفی_94329836 (0 امتیاز)
ویرایش 7 ماه قبل توسط moderator

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.71593 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.54231 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.588,167 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23127 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45245 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63363 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18125 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1238 بازدید
+3 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.792,718 بازدید
سوال 9 سال قبل در تالار گوناگون توسط Ammar Bozorgvar (1,472 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...