بیشترین آرایه ادبی در این بیت؟ هرکه را با خط سبزت سر سودا باشد پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.4523 بازدید
بیشترین آرایه ادبی در این بیت چیست؟ باذکردلیل

هرکه را با خط سبزت سر سودا باشد پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد.
سوال 1 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط رامینه صوفی_94329836 (0 امتیاز)
ویرایش 1 ماه قبل توسط moderator

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.6383 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63160 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.437,257 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2492 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49188 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.76311 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19101 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1216 بازدید
+3 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.782,530 بازدید
سوال 8 سال قبل در تالار گوناگون توسط Ammar Bozorgvar (1,472 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61247 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...