در جاوا در متد codePointAt(char[] a, int index, int limit) ، پارامتر سوم ورودی یعنی limit چه نقشی دارد؟

+2 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.32187 بازدید

 مثلا در مثال زیر:

char[] ch = new char[] { '1', '2', '3', '4', '5' }; 
 int index = 3, limit = 4; 
 int result= Character.codePointAt(ch, index, limit); 
 System.out.println("Unicode code point for number is " + result);

جواب نهایی برابر است با : 

The numbers are:  '1', '2', '3', '4', '5'
Unicode code point for number is 52

در جدول کدهای UTF-8 ، کد اختصاص یافته به عدد 4 که در آرایه بالا دارای ایندکس 3 است، برابر با 52 . استفاده از limit چه کاربردی دارد؟

سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط amin_amin (10 امتیاز)
ویرایش 1 سال قبل توسط moderator

1 جواب

+1 رأی
IndexOutOfBoundsException - if the index argument is negative or not less than the limit argument, or if the limit argument is negative or greater than the length of the char array.
جواب 1 سال قبل توسط python lover_3165568 (10 امتیاز)

سوال های مشابه

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59833 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22469 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1134 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49682 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15210 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Reza.R (851 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24599 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19692 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42272 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1175 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...