تعدادی از فلزات که در اثر حرکت مداری و حرکت اسپینی خواص مغناطیسی از خود نشان می دهند را نام ببرید؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.437 بازدید
در حوزه خواص مواد و علوم فیزیک
سوال 3 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط Mostafa Torabi_37357 (5 امتیاز)
ویرایش 3 ماه قبل توسط moderator

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.232,450 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.631,645 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1195 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0775 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.741,983 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.461,239 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.04119 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.94658 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط mousa5577 (0 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...