چگونه با تنها ۲ نقطه مختصاتی یک سهمی درجه ۲ ،مینیمم یا ماکزیمم آن را بیابیم؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 1.3328 بازدید

اگر مختصات ۲ نقطه از یک تابع بهفرم تابع(سهمی) ما x+bx+cبه توان ۲ ×a

باشد و به ما ۲ نقطه بدهند چگونه می توان مینیمم یا ماکزیمم آن را یافت؟

سوال 2 هفته قبل در تالار علم و دانش توسط behnam sanjary_23836 (0 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 2 هفته قبل توسط moderator

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.471,079 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.624 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3290 بازدید
سوال 9 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط Reza.R (841 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35184 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 108.2660,082 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط N.SA (746 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.14699 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49565 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14207 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11176 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...