0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
هر کاری می‌کن لبتاب از صفحه اول جلوتر نمیره لبتاب لنوو رو تازه خریدم و روشن کردم این صفحه رو ماره

FreeDOS tag -
FreeDOS kernel version i. t.26a (Build 2Ø26a) tJun 2? 2886
Rernel ibility - TURBOC - FRT32 support
Copyright tees-net Pasquale J. Villani and The FreeDOS ProJect.
Rights Reserved. this is tree sotteare and cones eith RBSOLUTELY NO
you can redistribute it and'or nodity it under the terns ot the
General Public License as published by the Free Sottuare Foundation;
version 2, or (at your option) any later version.
version 8.84-pre XHS_Suap tNov zees
Current date is sat 83-14-zøzø
Enter date :
Current tine is an
Enter •ee tine:

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (347 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
باید روی لپ تاپ سیستم عامل نصب کنی ویندوز ۷ ،۸،۱۰،.....

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 162 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 291 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 264 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 358 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 4.1هزار بازدید
...