0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (142 امتیاز)

هنگام تولید کد از روی فایل های Entity با خطای زیر مواجه شده ام چگونه می توان تولیدگر را دیباگ نمود ؟ 

[artifact:mvn] [INFO] CheckComponent: slot model check file(s): xpand::checks 
[artifact:mvn] java.lang.NullPointerException
[artifact:mvn] 	at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:130)
[artifact:mvn] 	at ir.asta.wise.generator.model.conversion.java_to_emf.JavaToEMF.convertJavaToEMF(JavaToEMF.java:66)
[artifact:mvn] 	at ir.asta.wise.generator.model.readers.JavaReader.load(JavaReader.java:24)
[artifact:mvn] 	at ir.asta.wise.generator.model.readers.ModelReader.load(ModelReader.java:56)
[artifact:mvn] 	at ir.asta.wise.generator.model.readers.ModelReader.invokeInternal(ModelReader.java:30)
[artifact:mvn] 	at org.eclipse.emf.mwe.core.lib.AbstractWorkflowComponent.invoke(AbstractWorkflowComponent.java:126)
[artifact:mvn] 	at org.eclipse.emf.mwe.core.container.CompositeComponent.internalInvoke(CompositeComponent.java:104)
[artifact:mvn] 	at org.eclipse.emf.mwe.core.container.CompositeComponent.invoke(CompositeComponent.java:89)
[artifact:mvn] 	at org.eclipse.emf.mwe.core.WorkflowEngine.executeWorkflow(WorkflowEngine.java:174)
[artifact:mvn] 	at org.eclipse.emf.mwe.core.WorkflowEngine.run(WorkflowEngine.java:53)
[artifact:mvn] 	at org.eclipse.emf.mwe.core.WorkflowRunner.run(WorkflowRunner.java:81)
[artifact:mvn] 	at ir.asta.wise.generator.maven.wrapper.WorkflowMojo.execute(WorkflowMojo.java:69)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.plugin.DefaultBuildPluginManager.executeMojo(DefaultBuildPluginManager.java:137)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoExecutor.execute(MojoExecutor.java:210)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoExecutor.execute(MojoExecutor.java:156)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoExecutor.execute(MojoExecutor.java:148)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.lifecycle.internal.LifecycleModuleBuilder.buildProject(LifecycleModuleBuilder.java:117)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.lifecycle.internal.LifecycleModuleBuilder.buildProject(LifecycleModuleBuilder.java:81)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.lifecycle.internal.builder.singlethreaded.SingleThreadedBuilder.build(SingleThreadedBuilder.java:56)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.lifecycle.internal.LifecycleStarter.execute(LifecycleStarter.java:128)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:305)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:192)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.DefaultMaven.execute(DefaultMaven.java:105)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.cli.MavenCli.execute(MavenCli.java:956)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.cli.MavenCli.doMain(MavenCli.java:288)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.cli.MavenCli.main(MavenCli.java:192)
[artifact:mvn] 	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
[artifact:mvn] 	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
[artifact:mvn] 	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
[artifact:mvn] 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
[artifact:mvn] 	at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launchEnhanced(Launcher.java:282)
[artifact:mvn] 	at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launch(Launcher.java:225)
[artifact:mvn] 	at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.mainWithExitCode(Launcher.java:406)
[artifact:mvn] 	at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.main(Launcher.java:347)
[artifact:mvn] 	at org.codehaus.classworlds.Launcher.main(Launcher.java:47)
[artifact:mvn] [INFO] Generator: generating 'xpand::templates::Root::Root FOR model' => ./

 

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (87 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

در فایل build.properties متغیری به نام wise.gen.packageName وجود دارد که باید نام پکیج root پروژه را بنویسید.

به عنوان مثال:

wise.gen.packageName=ir.asta.digitallibrary

wise-maven-plugin نام پکیج را خوانده، entitities را به انتهای آن اضافه می کند. سپس آن را تبدیل به path می کند و در path ساخته شده به دنبال entity های پروژه می گردد.

اگر مقدار متغیر wise.gen.packageName به درستی تنظیم نشده باشد با این خطا مواجه می شویم.

قبل توسط (142 امتیاز)
ورژن مورد استفاده 9.2.0 می باشد .
قبل توسط (87 امتیاز)
برای enum ای که ساخته اید یک property file بسازید و در کنار آن قرار دهید.
به عنوان مثال اگر enum ای که ساخته اید Gender باشد، فایل property این اسم را خواهد داشت: gender-msg_fa.properties

پیشنهاد می کنم از UML برای اضافه کردن Enum و موجودیت های جدید به پروژه استفاده کنید تا موارد این چنینی پیش نیاید.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 176 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 255 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 361 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 183 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 384 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 293 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 178 بازدید
سوال شده 3 سال قبل در برنامه نویسی توسط farhad99 (0 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 244 بازدید
...