در زبان جاوا چگونه String را به int تبدیل کنیم؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.350 بازدید

در زبان جاوا چگونه یک String را به int تبدیل کنیم؟

مثلا در مثال زیر string را چگونه به number تبدیل کنم؟

String string = "10";
int number;
System.out.println(number * 2);

 

سوال 5 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط Reza.R (831 امتیاز)
ویرایش 5 ماه قبل توسط Reza.R

1 جواب

+1 رأی
 String string = "10";
 int number = Integer.valueOf(string);
 System.out.println(number * 2);

 

جواب 5 ماه قبل توسط یوری (426 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32175 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3660 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17387 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.461,084 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2338 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1127 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1152 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11196 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.523,577 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12270 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...