در زبان جاوا چگونه String را به int تبدیل کنیم؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.15119 بازدید

در زبان جاوا چگونه یک String را به int تبدیل کنیم؟

مثلا در مثال زیر string را چگونه به number تبدیل کنم؟

String string = "10";
int number;
System.out.println(number * 2);

 

سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Reza.R (846 امتیاز)
ویرایش 2 سال قبل توسط Reza.R

1 جواب

+1 رأی
 String string = "10";
 int number = Integer.valueOf(string);
 System.out.println(number * 2);

 

جواب 2 سال قبل توسط یوری (426 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25288 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55426 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17504 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.481,432 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21160 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09173 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1208 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11255 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.544,566 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12351 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...