در زبان جاوا چگونه String را به int تبدیل کنیم؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2558 بازدید

در زبان جاوا چگونه یک String را به int تبدیل کنیم؟

مثلا در مثال زیر string را چگونه به number تبدیل کنم؟

String string = "10";
int number;
System.out.println(number * 2);

 

سوال 7 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط Reza.R (841 امتیاز)
ویرایش 7 ماه قبل توسط Reza.R

1 جواب

+1 رأی
 String string = "10";
 int number = Integer.valueOf(string);
 System.out.println(number * 2);

 

جواب 7 ماه قبل توسط یوری (426 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3185 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.495 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17404 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.461,122 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1842 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1132 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1158 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11202 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.533,693 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12278 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...