+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (851 امتیاز)

این متن با چه زبان برنامه نویسی ای نوشته شده است؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (35 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
این متن به زبان XML است. XML نوعی زبان انتقال داده هاست. در این روش اطلاعات در داخل تَگ های تو در تو قرار می گیرند که عنوان Tag در واقع عنوان آن فیلد است. با دقت بیشتر می توانید لیست دنباله داری از تَگ <item> را مشاهده کنید که هر کدام شامل <title>, <link>, <description>, <cayegory> و غیره است. امروزه بیشتر از قالب Json به جهت حجم کمتر برای انتقال داده ها استفاده می شود.

سوالات مشابه

...