چاپ علامت سوال به جای جواب با استفاده از printf در جاوا

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.3143 بازدید

وقتی ازدستور  printf در برنامه نویسی جاوا در محیط اکلیپس برای چاپ استفاده میکنم، علامت سوال چاپ میکند، ولی با استفاده از print  درست چاپ میکند.مشکل  printf چیست؟

import java.util.Scanner;

public class Addition {
 
  public static void main(String[] args) {
   Scanner input = new Scanner(System.in);

   System.out.print("Enter first integer: ");
   int number1 = input.nextInt();

   System.out.print("Enter second integer: ");
   int number2 = input.nextInt();

   int sum = number1 + number2;

   System.out.printf("%d",sum);
  }
}
سوال 4 ماه قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Anne Shirley_8221442 (0 امتیاز)
ویرایش 4 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam
مشکلم اینجاست که وقتی این برنامه رو اجرا میکنم به جای جواب(یعنی جمع دو عدد) علامت سوال چاپ میکنه.
من برنامه شمارو اجرا کردم و درست کار می کرد!

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.449 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16113 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35844 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21497 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13107 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.4334 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.99125 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7421 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25164 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...