از چه کلمات پرسشی در زبان فرانسه استفاده می شود؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2633 بازدید

برای جملات پرسشی در زبان فرانسه از چه کلمات پرسشی استفاده می شود؟

سوال 4 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط ashvan (120 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3445 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31150 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2774 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29575 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16103 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21134 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6396 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3543 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4268 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...